2221051529 Βασιλικό Θέση Λούτσιζα, Εύβοιας kondoui@otenet.gr
Search Close
hero image
 
 
   
   
ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΑΣ
Ελαιοτριβείο Κόντου Βασιλικό Εύβοιας - Παραγωγή & Διάθεση Έξτρα Παρθένου Ελαιόλαδου


Στο σύγχρονο ελαιοτριβείο μας “Ελαιοτριβείο Κόντου” στο Βασιλικό Ευβοίας, για την εξαγωγή του ελαιόλαδου χρησιμοποιούμε φυγοκεντρικό σύστημα τριών φάσεων.

Επιπλέον εφαρμόζεται η “παραδοσιακή διαδικασία”, κατά την οποία το ελαιόλαδο εξάγεται με πίεση σε υδραυλικό πιεστήριο.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στάδια παραγωγής
Για την επεξεργασία του ελαιολάδου ακολουθούμε τα επτά βήματα:
 
 
 
 
1. Παραλαβή του καρπού
Παραλαβή του καρπού με δικά μας οχήματα απο τις πλησιέστερες περιοχές των παραγωγών η μεταφορά από τους ίδιους παραγωγούς στον χώρο μας.
 
2. Πλύσιμο
Οι ελιές τοποθετούνται αρχικά σε χοάνη παραλαβής ελαιοκάρπου και στη συνέχεια με κοχλία οδηγούνται στο αποφυλλωτήριο, όπου απομακρύνονται τα φύλλα και άλλα φερτά υλικά. Ακολουθεί πλύσιμο για την απομάκρυνση ξένων υλών (σκόνη, χώμα, κ.λ.π.). Μετά το πλύσιμο ακολουθεί η άλεση του καρπού σε σπαστήρα.
 
3. Σπάσιμο-άλεση ελαιοκάρπου
Η άλεση του καρπού γίνεται με σπαστήρα με οδοντωτούς δίσκους. Εάν οι ελιές που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι παγωμένες ή πολύ ξηρές, προστίθεται μια μικρή ποσότητα νερού.
 
4. Μάλαξη
Μετά την άλεση, η ελαιοζύμη αναμιγνύεται στο μαλακτήρα μετά την προσθήκη ζεστού νερού. Η μάλαξη αποτελεί βασικό στάδιο της επεξεργασίας και συντελεί στην συνένωση των μικρών ελαιοσταγονιδίων με μεγαλύτερες σταγόνες λαδιού. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας η ελαιοζύμη θερμαίνεται στους 28-30ºC.
 
5. Παραλαβή του ελαιόλαδου
 
6. Καθαρισμός του ελαιόλαδου
 
7. Τελικός διαχωρισμός
Ο τελικός διαχωρισμός του ελαιόλαδου από τα φυτικά υγρά γίνεται με τη χρήση φυγοκεντρικών ελαιοδιαχωριστήρων.
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΑΣ

Θα χαρούμε να μας επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου μας στο Βασιλικό Ευβοίας ώστε να δείτε και να δοκιμάσετε την άριστη ποιότητα του ελαιολάδου μας την περίοδο παραγωγής του.